سلام ، به سایت گروه مهندسی شمسا الکترونیک خوش آمدید!

تعمیر درایور 110KWسینامیکس زیمنس مدل G120

slide-2feca5b

نام دستگاه :

تعمیر درایور موتور سینامیکس زیمنس مدل G120

ایراد فنی :

  • فالت کنترلی مربوط به یونیت کنترل CU240

کارفرما :

– – – – –

شرح دستگاه :

– – – – – – – – –

تاریخ اجرا :

13 آذر 1399